X
GO
fa-IRen-US

سنكرون توربين واحد دوم گاز نيروگاه سيكل تركيبي غرب كارون

سنكرون توربين واحد دوم گاز نيروگاه سيكل تركيبي غرب كارون

0 475 رتبه مطلب: 4/0

واحد دوم توربين گازي نيروگاه سيكل تركيبي غرب كارون درساعت 23:58 روز چهارشنبه مورخ 98/05/09با موفقيت با شبكه سراسري برق سنكرون گرديد.

شروع نصب اين توربين از سال 1395 آغاز گرديد و دلايل تاخير اين پروژه عدم پرداخت مالي از طرف كارفرما و تاخير در ترخيص محمولات از گمرك و همچنين تعويض پيمانكار نصب مي باشد. مدل اين توربين MAP2A ، 170 مگاواتي ساخت شركت توگا مي باشد.

 

سنكرون توربين واحد دوم بخار نيروگاه سيكل تركيبي شيروان

سنكرون توربين واحد دوم بخار نيروگاه سيكل تركيبي شيروان

0 389 رتبه مطلب: بدون رتبه

واحد دوم بخار نيروگاه سيكل تركيبي شيروان درساعت 09:02 روز يكشنبه مورخ 30 تير 98  با موفقيت با شبكه سراسري برق سنكرون گرديد.

نصب اين توربين كه  نوزدهمين توربين بخار توليد شده در توگا و از نوع E-type مي باشد از اول دي ماه سال 1396 آغاز گرديد و سنكرون واحد به دليل عدم پرداخت مالي از طرف كارفرما با تاخير انجام شد.

 

RSS
12345
دی ان ان